Mateusz Mazurek – programista z pasją

Czyli o użyciu Pythona i kilku innych technologii do tworzenia świetnej jakości aplikacji w oparciu o stabilny proces dostarczania oprogramowania.

Programowanie

Programowanie

[C] Kółko i krzyżyk

Gra kółko i krzyżyk napisana w języku C.

Programowanie

[C] Zamiana liczby na jej słowny odpowiednik

Program który zamienia liczbę na jej postać słowną.

Programowanie

[C] Lista dwukierunkowa – wskaźnik roboczy.

Lista dwukierunkowa – operacje na wskaźniku roboczym. Przesuwanie go i wstawianie elementu za nim.

Programowanie

[C] Odwracanie kolejnosci linii w pliku

Napisać program odwracający plik tekstowy plik.txt. Pierwszym wierszem wyjściowym ma być ostatni wiersz pliku wejściowego, drugim – przedostatni itd. Założyć, że wiersze nie przekraczają 255 znaków.

Programowanie

[C] Implementacja kolejki

Kolejka czyli lista jednokierunkowa dla której możliwe implementacje to dodawanie na koniec elementu, odczyt i usuwanie 1 elemntu.

Programowanie

[C] Implementacja stosu

Stos jest listą jednokierunkową w które operacje wykonywane są na 1 elemencie.

Programowanie

[C] Odczyt i zapis pliku.

Zapis i odczyt całego pliku do pamięci.

Programowanie

[C] Odwracanie zawartości pliku tekstowego

Program który pobiera zawartość pliku tekstowego i wyświetla go w odwrotnej kolejności. Wykorzystane tablice dynamiczne.

Programowanie

[C] Operacje na listach.

Zamieszczam kilka funkcji które służą do wykonywnia podstawowych czynności na liście dwukierunkowej.