Mateusz Mazurek – programista z pasją

Blog o Pythonie i kilku innych technologiach. Od developera dla wszystkich.

Programowanie

Plik mapowany w pamięci, procesy potomne i synchronizacja ich wątków

Zadanie do wykonania: Stwórz 2 programy. Jeden ma wypełniać wektor liczbami od 0 do 99 w osobnym wątku, drugi, jako proces potomny musi wyświetlić ich kwadrat w osobnym wątku. Tablica musi być przekazana przez plik mapowany w pamięci.

Idźmy od końca. Plik mapowany w pamięci można pomiędzy procesami „przenosić” przez nazwę lub dziedziczyć z procesu-rodzica. Tutaj użyjemy tego 2 sposobu. Wydaje mi się mniej zawody. Na czym polega? Przy tworzeniu pliku mapowanego w pamięci ustawiamy artybuty pozwalające na dziedziczenie. Podobnie postępujemy w przypadku tworzenia procesu. Jeden argument, dokładnie piąty, musi mieć wartość TRUE.

Adres do zmapowanego pliku przekazujemy poprzez argument do procesu potomnego.

Całość opisana jest w komentarzach. Plik który tworzy proces potomny o nazwie hh ;)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
using namespace std;

UINT WINAPI Zapelniaj(LPVOID);//funkcja wypelnia wektor
HANDLE watekS = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL); //sygnalizacja zdarzenia
HANDLE hFile = NULL, hMapFile = NULL; // zmienne HANDLE - uchwyty
int r[100]={0};//wyzerowanie tablicy
int main()
{

    HANDLE hWatekG1=NULL; //uchwyt do watku
    UINT ID_G1=0; // jakies id do watku

    hWatekG1 = (HANDLE)_beginthreadex(NULL, 0, Zapelniaj, NULL, 0, &ID_G1); //watek zapelnia wektor

    WaitForSingleObject(watekS,INFINITE);//main czeka na zakonczenie watku
    FILE* a = fopen("haha.txt", "w");//otwieram plik
    fwrite(&r, sizeof(int), 200, a); //zapisuje
    fclose(a);//zamykam

    hFile = CreateFile("haha.txt", GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,0, OPEN_ALWAYS,0,0);//tworze plik w jadrze
    if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) { //sprawdzenie wystawpienia bledu
        printf("CreateFile error: %d.\n", GetLastError()); getchar(); return(1);}
    // struktura zabezpieczen do obiektu mapowanego w pamieci
    SECURITY_ATTRIBUTES sa;
    sa.nLength = sizeof(sa); sa.lpSecurityDescriptor = NULL;
    sa.bInheritHandle = TRUE; //pozwala dziedziczyc
    //koniec strukturki
    char cmd1[30]; //ciag znakow
    hMapFile=CreateFileMapping (hFile, &sa, PAGE_READWRITE, 0, 0, NULL);//tworze obiekt mapowania
    sprintf(cmd1, "hh %p", hMapFile);//sklejam napis hh i %p czyli adres hMapFile
    if(hMapFile==NULL) {
        printf("CreateFileMapping error: %d\n", GetLastError());
        getchar(); return 1;
    }//sprawdzenie bledu

    int *pMapFile = (int *)MapViewOfFile (hMapFile, FILE_MAP_ALL_ACCESS, 0, 0, 0);// przydzielam pamiec

    CopyMemory(pMapFile, r, sizeof(int)*100);//kopiuje tablice wygenerwoana do pamieci

    STARTUPINFO si = {0}; si.cb = sizeof(STARTUPINFO);
    PROCESS_INFORMATION pi1;
    CreateProcess(0, cmd1, 0,0,TRUE, CREATE_NEW_CONSOLE, 0,0, &si, &pi1);//tworze proces. 5 argument powoduje dziedziczenie uchwytu
    UnmapViewOfFile (pMapFile);//zamykam
    CloseHandle(hMapFile);

    cout << "Koniec - Wcisnij Enter";
    return 0;
}
UINT WINAPI Zapelniaj(LPVOID){

    for(int i=0;i<100;i++){

    r[i]=i;
   
}

SetEvent(watekS);//sygnalizuje zakonczenie watku. Dzieki czemu mozna dzialac na
//w pelni wypelnionym wektorze

}

No i plik, który będzie odczytywał plik zmapowany w pamięci i wyświetlał kwadraty jego wartości:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
using namespace std;
HANDLE watekP = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL); //zdarzenie
UINT WINAPI Odczytaj(LPVOID); //funkcja wyswietlajaca
struct PARAM {//struktura parametrow
    int *t;
};

int main(int argc, char *argv[ ]) // Map1bNazwa
{
    HANDLE hMapFile = NULL;
    sscanf(argv[1], "%p", &hMapFile);//kopiuje adres przekazany jako parametr do hMapFile

    int *pMapFile = (int *)MapViewOfFile(hMapFile, FILE_MAP_ALL_ACCESS, 0,0, sizeof(int)*100);//wczytuje sobie teraz
    //obszar pamieci ktory w procesie-rodzicu zapelnilem

    int* w= new int[100];//tworze nowa tablice
    CopyMemory(w, pMapFile, sizeof(int)*100); //kopiuje z pamieci do w
    PARAM a= {w};//ustawiam w jako parametr funkcji
    UINT ID_G1=0;

    HANDLE hWatekG1 = (HANDLE)_beginthreadex(NULL, 0, Odczytaj, &a, 0, &ID_G1);//watek wyswietlajacy wektor

    WaitForSingleObject(watekP, INFINITE);//czekam na zakonczoenie watku tego wyzej
    UnmapViewOfFile (pMapFile);
    CloseHandle(hMapFile);
    puts("Koniec procesu P2");
    system("pause");
    return 0;
}
UINT WINAPI Odczytaj(LPVOID p){
    PARAM *parm = (PARAM*)p; //odczytuje strukture
    int* t = parm->t;//pobieram argumtny
    for(int i=0;i<100;i++){

        cout<<t[i]<<"^2="<<pow(t[i],2)<<endl; //wyswietlam kwadrat liczb od 1 do 99 :)
    }

    SetEvent(watekP);//sygnalizuje ze zakonczylem
}
Dzięki za wizytę,
Mateusz Mazurek

A może wolisz nowości na mail?

Subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments