Mateusz Mazurek – programista z pasją

Blog o Pythonie i kilku innych technologiach. Od developera dla wszystkich.

Programowanie

Programowanie

[C] Zamiana liczby na jej słowny odpowiednik

Program który zamienia liczbę na jej postać słowną.

Programowanie

[C] Lista dwukierunkowa – wskaźnik roboczy.

Lista dwukierunkowa – operacje na wskaźniku roboczym. Przesuwanie go i wstawianie elementu za nim.

Programowanie

[C] Odwracanie kolejnosci linii w pliku

Napisać program odwracający plik tekstowy plik.txt. Pierwszym wierszem wyjściowym ma być ostatni wiersz pliku wejściowego, drugim – przedostatni itd. Założyć, że wiersze nie przekraczają 255 znaków.

Programowanie

[C] Implementacja kolejki

Kolejka czyli lista jednokierunkowa dla której możliwe implementacje to dodawanie na koniec elementu, odczyt i usuwanie 1 elemntu.

Programowanie

[C] Implementacja stosu

Stos jest listą jednokierunkową w które operacje wykonywane są na 1 elemencie.

Programowanie

[C] Odczyt i zapis pliku.

Zapis i odczyt całego pliku do pamięci.

Programowanie

[C] Odwracanie zawartości pliku tekstowego

Program który pobiera zawartość pliku tekstowego i wyświetla go w odwrotnej kolejności. Wykorzystane tablice dynamiczne.

Programowanie

[C] Operacje na listach.

Zamieszczam kilka funkcji które służą do wykonywnia podstawowych czynności na liście dwukierunkowej.

Programowanie

Wzorzec projektowy Singleton

Singleton jest to wzorzec projektowy który ogranicza liczbę egzemplarzy danej klasy do jednego. Klasa albo nie ma egzemplarzy, albo tylko jeden, nie więcej.