Mateusz Mazurek – programista z pasją

Python, architektura, ciekawostki ze świata IT

Programowanie

Programowanie

[C] Sprawdź czy wyraz jest palindromem

Napisany w języku C program rozpoznający czy wyraz jest palindromem.

Opublikowane w Mateusz M.
Programowanie

[C] Silnia – wersja iteracyjna

Algorytm silnii – implementacja iteracyjna.

Opublikowane w Mateusz M.
Programowanie

[C] Silnia – wersja rekurencyjna

Program silnia w wersji rekurencyjnej.

Opublikowane w Mateusz M.
Programowanie

[C] Ciąg Fibonacciego – implementacja rekurencyjna

Ciąg Fibonacciego z użyciem rekurencji w języku c.

Opublikowane w Mateusz M.
Programowanie

[C] Kółko i krzyżyk

Gra kółko i krzyżyk napisana w języku C.

Opublikowane w Mateusz M.
Programowanie

[C] Zamiana liczby na jej słowny odpowiednik

Program który zamienia liczbę na jej postać słowną.

Opublikowane w Mateusz M.
Programowanie

[C] Lista dwukierunkowa – wskaźnik roboczy.

Lista dwukierunkowa – operacje na wskaźniku roboczym. Przesuwanie go i wstawianie elementu za nim.

Opublikowane w Mateusz M.
Programowanie

[C] Odwracanie kolejnosci linii w pliku

Napisać program odwracający plik tekstowy plik.txt. Pierwszym wierszem wyjściowym ma być ostatni wiersz pliku wejściowego, drugim – przedostatni itd. Założyć, że wiersze nie przekraczają 255 znaków.

Opublikowane w Mateusz M.