[C] Kółko i krzyżyk

Wiekszość tego co mam do powiedzenia jest w kodzie. Enjoy :)

Program napisany w języku C.

Gra kółko i krzyżyk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

char r_user[5][5]; // globalbna tablica ruchow useera
char r_komp[5][5];// globalbna tablica ruchow kompa
char w[2]; //cos globalnego. Aaa, wiem, do funkcji trans_2()
void trans_2(int a, char* w[2]){//tlumaczy 1,2,3,4 na A1,A2,A3,B1 itp, modyfikuje globalna tablice
//char w[2]={0};

if(a==1)
strcpy(w,&quot;A1&quot;);
if(a==2)
strcpy(w,&quot;A2&quot;);
if(a==3)
strcpy(w,&quot;A3&quot;);
if(a==4)
strcpy(w,&quot;B1&quot;);
if(a==5)
strcpy(w,&quot;B2&quot;);
if(a==6)
strcpy(w,&quot;B3&quot;);
if(a==7)
strcpy(w,&quot;C1&quot;);
if(a==8)
strcpy(w,&quot;C2&quot;);
if(a==9)
strcpy(w,&quot;C3&quot;);

}

int spr(char t[]){//funckja sprawdza stan gry

int wygrana=0; //1 - wygral gracz; 2// wygral komp //0-gra sie toczy //3-remis
 if(t[1]== 'x' && t[5]== 'x' && t[9]== 'x' )
 wygrana =1;

if(t[1]== 'o' && t[5]== 'o' && t[9]== 'o' )
 wygrana =2;

if(t[3]=='x' && t[5]== 'x' && t[7]=='x' )
 wygrana =1;

if(t[3]=='o' && t[5]== 'o' && t[7]=='o' )
 wygrana =2;

//wyzej przekatne

if(t[1]== 'o' && t[4]== 'o' && t[7]== 'o')
 wygrana =2;

if(t[2]== 'o' && t[5]=='o' && t[8]== 'o' )
 wygrana =2;

if(t[3]== 'o' && t[6]== 'o' && t[9]== 'o' )
 wygrana =2;
 if(t[1]== 'x' && t[4]== 'x' && t[7]== 'x' )
 wygrana =1;
 if(t[2]== 'x' && t[5]== 'x' && t[8]== 'x' )
 wygrana =1;
 if(t[3]== 'x' && t[6]== 'x' && t[9]== 'x' )
 wygrana =1;
 //poziom
 if(t[1]== 'o' && t[2]== 'o' && t[3]== 'o' )
 wygrana =2;

if(t[4]== 'o' && t[5]== 'o' && t[6]== 'o' )
 wygrana =2;

if(t[7]== 'o' && t[8]== 'o' && t[9]== 'o' )
 wygrana =2;
 if(t[1]== 'x' && t[2]== 'x' && t[3]== 'x' )
 wygrana =1;
 if(t[4]== 'x' && t[5]== 'x' && t[6]== 'x' )
 wygrana =1;
 if(t[7]== 'x' && t[8]== 'x' && t[9]== 'x' )
 wygrana =1;

if(wygrana==0)
{
 wygrana=3;//jesli zaden z powyzszych warunkow nie zostal spelniony to moze jeszcze
 //byc remis. Czyli cala tablica zapelniona
 int i;
 for(i=1;i<10;i++){

if(t[i] == '&#92;&#48;')
 wygrana=0;//jesli nie - gra toczy sie dalej
 }

}
 return wygrana;//return stan gry: 0,1,2 lub 3

}

int ruch_programu(char t[], int pole){
 int wybor=0;//dokonany wybor
 int i;//do petli
int dokonany=0;//markowanie dokonanego wyboru// 1 2 3

// A 1|2|3
// -+-+-
// B 4|5|6
// -+-+-
// C 7|8|9

//tak wyglada rozmieszczenie pol tablicy. Zaowazamy ze na przekatnych
//sa same niepatrzystane liczby, wiec latwo zrobic
//zeby jako reagowal na ruch usera
 if(pole %2 != 0)//jesli wybrane przez usera pole jest niepatzyste (znajduje sie na przekatnej)
 {
 if((pole+2)<10 && t[pole+2] == '&#92;&#48;'){ //jezeli nastepne nieprzaste pole jest wolne i nie przekracza zakresu
 wybor=pole+2;// to to jest wyborem
 dokonany=1;//markujemy
 }else{
//jesli nie
 if((pole-2)<10 && (pole-2)>0 && t[pole-2] == '&#92;&#48;'){//sprawdzamy poprzednie pole na przekatnej
 wybor=pole-2;
 dokonany=1;
 }

}}
 if(dokonany==0)//jesli ruch nie byl na przekatnej to
 {

if(t[pole+1] == '&#92;&#48;' && pole+1<10){//sprawdzamy czy wolne jest pole obok pola
 //wybranego przez usera
 wybor=pole+1;
 dokonany=1;
 }
 if(t[pole-1] == '&#92;&#48;' && pole-1>0){//pole przed polem wybranym przez usera
 dokonany=1;
 wybor=pole-1;}

}

if(dokonany==0)//jesli nadal wybor nie zostal dokonany to musi wkoncu cos wybrac
 {
 for(i=1;i<10;i++){

if(t[i] == '&#92;&#48;' ){//wybiera pierwsze wolne pole
 wybor=i;
 break;
 }
 }

}
 return wybor;//zwraca w formie int

}
int trans(char wybor[2]){//zamienia A1,A2 na 1, 2 itp

int g=-1;
if(strcmp(wybor,&quot;A1&quot;) ==0)
 g=1;
if(strcmp(wybor,&quot;A2&quot;) ==0)
 g=2;
 if(strcmp(wybor,&quot;A3&quot;) ==0)
 g=3;
 if(strcmp(wybor,&quot;B1&quot;) ==0)
 g=4;
 if(strcmp(wybor,&quot;B2&quot;) ==0)
 g=5;
 if(strcmp(wybor,&quot;B3&quot;) ==0)
 g=6;
 if(strcmp(wybor,&quot;C1&quot;) ==0)
 g=7;
 if(strcmp(wybor,&quot;C2&quot;) ==0)
 g=8;
 if(strcmp(wybor,&quot;C3&quot;) ==0)
 g=9;

return g;
}
int dodaj(char wybor[2], char t[], int *ruchy){//dodajemy x lub o
int koniec;
int pole = trans(wybor);//tlumaczymy wybor usera na pole tablicy
t[pole]=120;//wstawimy x w wybrane pole (120 to w ASCII x)
strcat(r_user[*ruchy+1],wybor);//wybor usera zapamietujemy w globalnej tablicy
(*ruchy)++;//zwiekszamy ruch (zaczynamy od 0)
int zarodek= time(NULL);
srand(zarodek);

int pole2=ruch_programu(t, pole);//generujemy ruch programu w zaleznosci od ruchu usera
t[pole2]=111;//wstawimy o

trans_2(pole2,w);//ruch komputera tlumaczymy na A1, A2 itp
strcat(r_komp[*ruchy+1],w);//wrzucamy do tablicy posuniec
koniec=spr(t);//sprawdzamy czy gra nadal sie toczy
if(koniec!=0)//jesli nie
return koniec; // to zwroc status gry
}

void plansza(char t[], int ile)//rysowanie planszy
{
 int i;
 int l=0;
 char g=65;
 printf(&quot;--------------------------------\n&quot;);//pseudo obramowanie;d
printf(&quot; &quot;);//spacje <lol2>
 for(l=0;l<ile;l++){
//ile to ilosc wykonanych ruchow.
 printf(&quot;%d &quot;, l+1);//numer ruchu

}
 printf(&quot;\nRuch usera: &quot;);

for(l=0;l<ile;l++){

printf(&quot;%s&quot;, r_user[l+1]);//listowanie ruchow usera

}

printf(&quot;\nRuch kompa: &quot;);

for(l=0;l<ile;l++){

printf(&quot;%s&quot;, r_komp[l+1]);//listowanie ruchow kompa

}
printf(&quot;\n\n&quot;);

printf(&quot; 1 2 3\n&quot;);
for(i = 1; i <= 9; i++)//rysowanie planszy
{if(i==1)
printf(&quot; %c &quot;, g);

printf(&quot;%c &quot;, t[i]);
if(i % 3) printf( &quot;|&quot;);
else if(i != 9) {
 g++;
 printf(&quot;\n---+---+------\n %c &quot;, g);
}
else printf(&quot;\n&quot;);
}

printf(&quot;\n--------------------------------\n&quot;);

}

int main()
{
char p[10]={&quot;&quot;};//tablica wartosci
char wybor[3];//wybor dokonany przez usera

int h=0;
int g=0;

while(h<1){
plansza(p,g);//pokazujemy plansze
printf(&quot;Ruch %d: &quot;, g+1);//prosimy o ruch
scanf(&quot;%s&quot;, wybor);//wczytujemy wybor w formie A1,A2..
h=dodaj(wybor,p,&g );//dodajemy wartosc do pola, zwracajac stan gry przy okazji
if(h==1 || h==2)
plansza(p,g);


}

if(h==1)
printf(&quot;WYGRALES!&quot;);
if(h==2)
printf(&quot;WYGRAL KOMPUTER!&quot;);
if(h==3)
printf(&quot;REMIS!&quot;);
 return EXIT_SUCCESS;
}
Dzięki za wizytę,
Mateusz Mazurek
Podziel się na:
    Facebook email PDF Wykop Twitter

Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subskrybuj  
Powiadom o