Mateusz Mazurek – programista z pasją

Blog o Pythonie i kilku innych technologiach. Od developera dla wszystkich.

Programowanie

[C] Lista dwukierunkowa – wskaźnik roboczy.

Napisać program implementujący listę dwukierunkową. Elementami listy powinny być struktury zawierające pole integer i dwa wskaźniki (do poprzedniego i następnego elementu listy). Listę należy zainicjalizować 10 elementami ciągu: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
Zdefiniować wskaźnik roboczy wskazujący na „element bieżący” (ustawiony początkowo na pierwszy element listy).
Zaimplementować następujące funkcje, umożliwiając użytkownikowi wybór z menu:

  • wypisywanie listy;
  • wypisywanie wartości wskaźnika roboczego;
  • przesunięcie wskaźnika roboczego do przodu;
  • przesunięcie wskaźnika roboczego do tyłu;
  • dodawanie elementu za wskaźnikiem roboczym (wartość podawana z klawiatury).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct a{

    int val;
    struct a* next;
    struct a* prev;

} strk;

void dodaj(strk *, int);//dodawanie elementow na koniec
void wypisz(strk*);//wypisywanie listy
void wypisz_wsk(strk*);//wypisywanie wskaznika
strk* do_przodu(strk*);//przesuwanie do przodu
strk* do_tylu(strk*);// przesuwanie do tylu
strk* dodaj_za_rob(strk*,strk*, int);//dodanie wartosci za roboczy
int main()
{

    strk a;
    strk *wsk=&a;
    strk* head=&a;
    strk* roboczy=&a;

    wsk->next=NULL;
    wsk->prev=NULL;
    wsk->val=1;
    int i=2;
    while(i<11){

        dodaj(wsk,i);//dodawanie na koniec tylko po to napisalem zeby wypelnic liste.
        i++;
    }

    int wybor;
    while(1){
        printf("Program na zaliczenie.\nWcisnij numer polecenia aby wywolac je\n");

        printf("1. Pokaz liste\n2. Wypisz pozycje wsk roboczego\n3. Przesun roboczy w prawo.\n4. Przesun roboczy w lewo.\n5. Dodaj element za wskaznikiem.\n\n0 aby zakonczyc.\n");
        scanf("%d", &wybor);

        if(wybor==0)
            break;

        if(wybor==1){
            printf("\n");
            system("cls");
            wypisz(wsk);

            printf("\n");
        }

        if(wybor==2){

            printf("\n");
            system("cls");
            wypisz_wsk(roboczy);

            printf("\n\n");

        }

        if(wybor==3){
            printf("\n");
            system("cls");
            roboczy=do_przodu(roboczy);

            printf("\n\n");
        }
        if(wybor==4){
            printf("\n");
            system("cls");
            roboczy=do_tylu(roboczy);

            printf("\n\n");
        }

        if(wybor==5){
            printf("\n");
            int co;
            system("cls");
            printf("Podaj wartosc jaka chcesz dodac:");
            scanf("%d",&co);
            roboczy=dodaj_za_rob(roboczy,wsk,co);

            printf("\n\n");
        }

        }
    system("Pause");
    return 0;
    }

    void dodaj(strk *a, int co){

        while(a->next!=NULL){

            a=a->next;

        }


        strk *nowy =(strk*)malloc(sizeof(strk));
        nowy->val=co;
        nowy->next=NULL;
        nowy->prev=a;
        a->next=nowy;
    }

    void wypisz(strk* a){

        while(a!=NULL){

            printf("%d\n", a->val);
            a=a->next;

        }

    }

    void wypisz_wsk(strk* a){

        printf("Pozycja wsk roboczego to: %d", a->val);

    }
    strk* do_przodu(strk*a){
        if(a->next==NULL)
        printf("Nie mozna przesunac wskaznika! BLAD!");
        else printf("Przesunieto wskaznik;");
        a=a->next;
        return a;
    }

    strk* do_tylu(strk*a){
        if(a->prev==NULL)
            printf("Nie mozna przesunac wskaznika! BLAD!");
        else printf("Przesunieto wskaznik;");
        a=a->prev;
        return a;
    }

    strk* dodaj_za_rob(strk* r,strk* a, int co){

        strk *nowy =(strk*)malloc(sizeof(strk));
        nowy->val=co;
        strk* t= r->next;
        nowy->next=t;
        nowy->prev=r;
        r->next=nowy;
        return r;

}
Dzięki za wizytę,
Mateusz Mazurek

A może wolisz nowości na mail?

Subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

4 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
bumcykyfysz

Jakie zadanie spełnia w Twojej liście „strk* head=&a;”?
Czy aby na pewno jest to potrzebne?

bumcykyfysz

Mała uwaga z mojej strony,
gdy dodajesz za roboczy
nie masz prev na nowy
pozdro:)